Rejestracja on-line
Strona tłumaczona na PJM

Rehabilitacja

« zakres usług

Rehabilitacja jest to kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej. Rehabilitacja jest integralną częścią procesu terapeutycznego, na równi z innymi metodami leczenia, która decyduje o jego ostatecznej efektywności.

Zakres usług w PAGEMED Specjalistyczne Gabinety Lekarskie:

  • Konsultacja w sprawie sprecyzowania i dopasowania odpowiedniego zestawu pakietu rehabilitacyjnego, adekwatnego do schorzeń i możliwości pacjenta.
  • Kompleksowa rehabilitacja ruchowa pod czujnym okiem doświadczonego mgr rehabilitacji.