Rejestracja on-line
Strona tłumaczona na PJM

Radiologia

« zakres usług

Lekarze specjaliści:

dr n. med. Jolanta Garncarek »

Radiologia  jest specjalizacją lekarską zajmującą się diagnozowaniem i obrazowaniem ciała człowieka z wykorzystaniem: promieniowania rentgenowskiego (klasyczna rentgenodiagnostyka, tomografia komputerowa), ultradźwięków (ultrasonografia) ,rezonansu magnetycznego (MRI).

Zakres usług w PAGEMED Specjalistyczne Gabinety Lekarskie:

  • USG gałek ocznych
  • USG ślinianek
  • USG tarczycy
  • USG węzłów chłonnych
  • USG piersi
  • USG jamy brzusznej
  • USG nerek
  • Ocena radiogramów i obrazów CT i MRI w poszczególnych specjalnościach